Välkommen till ST-forum i Landstinget Västernorrland! Vasternorrland Stlogo_frank8 menu_big.png
Users ST-forum är en webbtjänst för ST-läkare inom alla specialiteter, deras handledare och studierektorer. Systemet underlättar planering, dokumentation och uppföljning av ST-läkares utbildning och utveckling.


Portfolio Som ST-läkare får man tillgång till en digital utbildningsportfölj där man planerar och dokumenterar sin ST-utbildning. Alla utbildningsaktiviteter går att koppla till delmålen i socialstyrelsens och specialistföreningarnas målbeskrivningar. Målbeskrivningar för samtliga medicinska specialiteter ingår. Handledare och studierektor kan följa ST-läkarens utveckling och se vilka delmål som är uppnådda.


Calendar_small I tjänsten ingår också kurskataloger och utbildningskalendrar med anmälnings- och närvarofunktioner. Det finns även tjänstgöringskalendrar för utbildningskliniker, gemensamma dokumentbibliotek och utvärderingar av kliniker och kurser.


Logga in i rutan till höger eller klicka på ett landsting för att komma till respektive landstings startsida.