Välkommen till ST-forum i Västra Götalandsregionen! Gotaland Stlogo_frank8 menu_big.png
Vastra_gotaland4


Välkommen att göra AT eller ST i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen!


Västra Götaland är Sveriges näst största län med ca 1,6 miljoner invånare, med befolkningen i huvudsak koncentrerad till Göteborgsregionen och områdena kring Borås, Trollhättan och Skövde.
I Västra Götalandsregionen finns fyra större sjukhusområden, med flera sjukhus förlagda till trakterna kring Göteborg, Trollhättan, Borås och Skövde.

Det finns cirka 200 vårdcentraler, i såväl privat som offentlig regi, som har avtal med VG Regionen att bedriva primärvård, s k VG Primärvård, enligt Lagen om Vårdval.

För att en vårdcentral ska bli godkänd som utbildningsenhet för ST- och AT-läkare i VG Primärvård måste den vara bemannad med minst två specialister i allmänmedicin och uppfylla definierade och av studierektorerna godkända kvalitetskriterier. Som ST-läkare är man tillsvidareanställd på sin vårdenhet och vårdenheten får ekonomisk ersättning för sitt utbildningsuppdrag.


I VG Primärvård finns en samlad organisation med namnet Primärvårdens utbildningsenhet där det finns fem lokala studierektorsenheter med spridd geografiskt placering i: Göteborg,Södra Bohuslän, Södra Älvsborg,Skaraborg och Fyrbodal. Studierektorerna i regionen samarbetar för att skapa en gemensam utbildningsstruktur med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8)) samt rekommendationerna från Svensk förening För Allmänmedicin (SFAM) och Regiongemensamma ST-riktlinjer som grund. Studierektorerna arbetar producentneutralt gentemot alla utförare i VG Primärvård.


Läs mer på vår hemsida, tex hur det fungerar med vikariat inför ST eftersom vi i större delen av VGR nu har kö för att skrivas in som ST med ST-kontrakt. www.vgregion.se/pue


Är Du intresserad av ST i allmänmedicin i VG Primärvård – tag kontakt med någon av studierektorerna så berättar vi mer!
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida 
www.vgregion.se/pue


Utbildningschef


Camilla Sandin Bergh, camilla.sandin-bergh@vgregion.se 


 


Ta del av pågående och avslutade ST-FoU-projekt i primärvård Västra Götalandsregionen (FoU i VGR).