Välkommen till ST-forum i Västra Götalandsregionen! Gotaland Stlogo_frank8 menu_big.png
Vastra_gotaland4


Välkommen att göra AT eller ST i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen!


Västra Götaland är Sveriges näst största län med nästan 1,6 miljoner invånare, med befolkningen i huvudsak koncentrerad till Göteborgsregionen och områdena kring Borås, Trollhättan och Skövde.
I Västra Götalandsregionen finns fyra större sjukhusområden, med flera sjukhus förlagda till trakterna kring Göteborg, Trollhättan, Borås och Skövde.

Det finns cirka 200 vårdcentraler, i såväl privat som offentlig regi, som har avtal med VG Regionen att bedriva primärvård, s k VG Primärvård, enligt Lagen om Vårdval.

För att en vårdcentral ska bli godkänd som utbildningsenhet för ST- och AT-läkare i VG Primärvård måste den vara bemannad med minst två specialister i allmänmedicin och uppfylla definierade och av studierektorerna godkända kvalitetskriterier. Som ST-läkare är man tillsvidareanställd på sin vårdenhet och vårdenheten får ekonomisk ersättning för sitt utbildningsuppdrag.


I VG Primärvård finns en samlad organisation med namnet Studierektorsenhet primärvård där det finns fem lokala studierektorsenheter med spridd geografiskt placering i: Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Skaraborg och Fyrbodal. Studierektorerna i regionen samarbetar för att skapa en gemensam utbildningsstruktur med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8) samt rekommendationerna från Svensk förening För Allmänmedicin (SFAM) och Regiongemensamma ST-riktlinjer som grund. Studierektorerna arbetar producentneutralt gentemot alla utförare i VG Primärvård.


Är Du intresserad av ST i allmänmedicin i VG Primärvård – tag kontakt med någon av studierektorsenheterna eller direkt med någon av studierektorerna så berättar vi mer!


Fyrbodal:
ST Lena Westerberg, lena.thorin-westerberg@vgregion.se
ST Kerstin Holmberg, kerstin.m.holmberg@vgregion.se 


AT SR ; vakans
Ass Berit Nilsson, berit.nilsson@vgregion.se


Göteborg:

ST Helen Christensson, helen.christensson@vgregion.se
ST Camilla Sandin Bergh, camilla.sandin-bergh@vgregion.se 
ST Malin Lagerberg, malin.lagerberg@vgregion.se
ST Erik Åberg, erik.aberg@vgregion.se
ST Dimitris Kellis , dimitrios.kellis@vgregion.se
AT Hanna Kyllönen , hanna.kyllonen@vgregion.se


Södra Älvsborg:ST (Mitten-Älvsborg) Eva De Fine Licht, eva.de_fine_licht@vgregion.seST (Borås-Bollebygd- MUST) Christina Vestlund, christina.e.vestlund@vgregion.se och 
Luisa Ocampo, luisa.ocampo.molano@vgregion.se


AT Alingsås Johan Edgar, johan,edgar@vgregion.se


AT SÄS Thomas Meedt, thomas.meedt@vgregion.se och Rebeka Arnsljots, rebeka.arnljots@vgregion.se


Utbildningskoordinator Annika Carlgren annika.carlgren@vgregion.se 0700-82 43 28 Södra Bohuslän:
ST Karin Hed, karin.hed@vgregion.se
ST Anna Lundborg Anderanna.lundborg@vgregion.se
AT Jannike Norström, Kungälvsområdet, jannike.norstrom@vgregion.se
AT Hanna Kyllönen, där AT-blocken är förlagda på Sahlgrenska, hanna.kyllonen@vgregion.se
Utbildningskoordinator Elisabeth Karlsson, elisabeth.maria.karlsson@vgregion.se


 


Skaraborg:
ST Marianne Engelhart, marianne.engelhart@vgregion.se
ST Micael Elmersson, micael.elmersson@vgregion.se
ST Anneli Vinensjö, anneli.vinensjo@vgregion.se 
AT Klas Fellbrant, Skövdeområdet klas.fellbrant@vgregion.se
AT Kajsa Hansson, Lidköpingsområdet: kajsa.m.hansson@vgregion.se 
Utbildningskoordinator Monica Runnquist,  monica.runnquist@vgregion.se


Utbildningschef


Camilla Sandin Bergh, camilla.sandin-bergh@vgregion.se 


 


Besök vår hemsida för Studierektorsenhet primärvård. 


Ta del av pågående och avslutade ST-FoU-projekt i primärvård Västra Götalandsregionen (FoU i VGR).