Välkommen till ST-forum i Region Stockholm! Stockholm Stlogo_frank8 menu_big.png

I Stockholm är ST-läkarna indelade i sju olika ST-forum där ST-läkarna själva organiserar och utformar sin utbildning.


I varje ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter och studierektorer.


ST-läkarna har utbildningstid en eftermiddag i veckan och arrangerar sina egna utbildningsaktiviter, antingen i mindre basgrupper eller i storgrupp med inbjudna föreläsare. • Sydost
  Studierektor Lennart Råhlen och Malgorzata Szabat

 • Sydväst
  Studierektor Kristina nyberg, Sonja Holmquist, Tova de Ruvo-Lohmann, Maria Fröberg, Teresa Leao (Södertälje)

 • Söder
  Studierektor Charlotte Ulas Nyholm 


 • Nordost
  Studierektor Luisa Escuder Miquel, Ulla Wåhlin Holmgren och Barbro Shanwell
   

 • Nordväst
  Studierektor Jörgen Syk, Cecilia Bergsten och Luisa Escuder Miquel.
   

 • Västerort
  Studierektor Sara Karpsen, Christine Segerholt

 • Centrala stan
  Studierektor Thomas Marmolin