Välkommen till ST-forum i Region Stockholm! Stockholm Stlogo_frank8 menu_big.png
Stockholm


I Stockholm är ST-läkarna indelade i sju olika ST-forum där ST-läkarna själva organiserar och utformar sin utbildning.


I varje ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter och studierektorer.


ST-läkarna har utbildningstid en eftermiddag i veckan och arrangerar sina egna utbildningsaktiviter, antingen i mindre basgrupper eller i storgrupp med inbjudna föreläsare. • Sydost
  Studierektor Lennart Råhlen och Malgorzata Szabat

 • Sydväst
  Studierektor Pia Söderberg, Kristina nyberg, Sonja Holmquist, Tova de Ruvo-Lohmann, Teresa Leao 

 • Söder
  Studierektor Charlotte Ulas Nyholm 


 • Nordost
  Studierektor Luisa Escuder Miquel, Barbro Shanwell
   

 • Nordväst
  Studierektor Jörgen Syk, Cecilia Bergsten, Luisa Escuder Miquel och Charlotte Ulas Nyholm
   

 • Västerort
  Studierektor Sara Karpsen, Christine Segerholt

 • Centrala stan
  Studierektor Thomas Marmolin